Πριν την πτήση 15/10/2011

Πριν την πτήση - Αεροπορική Επίδειξη από τους