Εικόνες από την υποδοχή στο Φλοίσβο 14/10/2011

Εικόνες από την υποδοχή στο Φλοίσβο - Αεροπορική Επίδειξη από τους